Mesleki bağlamda Long COVID hakkında faydalı bilgiler

İşverenler ve çalışanlar için faydalı bilgiler

SARS-CoV-2 koronavirüsü ile enfeksiyondan sonraki semptomlar çok farklı olabilir. Long COVID şikayetleri olan çalışanlar artık eskisi kadar verimli olamamaktadır. Örneğin, etkilenenler yorgunluk ve bitkinlik nedeniyle daha az dirençli olabilmektedir. Ancak konsantrasyon sorunları, hafıza sorunları, nefes darlığı, dolaşım sorunları ve ağrı da günlük işleri zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle işverenlerin gerektiğinde çalışanlarını mümkün olduğunca desteklemesi önemli olmaktadır. Bu şekilde işe devamsızlık mümkün olduğunca düşük tutulabilecektir.

Bazı durumlarda Long COVID, bir meslek hastalığı veya kazası olarak kabul edilir. Bu durumda yasal kaza sigortası sorumludur. Tanınmanın ne zaman mümkün olduğu ve işverenlerin hangi yükümlülüklere sahip olduğu, işverenler için sosyal güvenlik bilgi portalında ve Alman yasal kaza sigortasının merkez birliğinin bilgi sayfasında açıklanmaktadır.

Çalışanlar, koronavirüse yakalandıktan sonra uzun vadeli sonuçlarla kısıtlanıyor ve işe geri dönmek istiyorsa, işverenler onları çeşitli şekillerde destekleyebilir. Çoğu zaman yapılacak ilk şey şikayetleri ciddiye almaktır. İşverenler, Long COVID'in çok farklı seyredebileceğinin farkında olmalıdır. Bu kapsamda her çalışan için bireysel çözümlere ihtiyaç vardır. Bu nedenle de, işverenlerin ve etkilenenlerin hastalık sırasında iletişim halinde olmaları mantıklıdır. Çalışanları herhangi bir şirketin tıbbi teklifleri, yeniden işe dahil etme olasılıkları veya rehabilitasyon teklifleri hakkında bilgilendirmek de yararlıdır.  Broşüründe  Alman Emeklilik Sigortası, özel olarak çalışma hayatına yeniden entegrasyon kapsamında rehabilitasyon tekliflerine genel bir bakış sunmaktadır. Ayrıca Federal Rehabilitasyon Çalışma Grubu e. V. (BAR), işverenlerin yeniden işe dahil olma yönetimini uygulamaya koymalarına yardımcı olacak kılavuz  oluşturmuştur. Rehabilitasyon sırasında, çalışanlar ayrıca ücret ödemeye veya ücretler için tazminat almaya hak kazanırlar. Bununla ilgili bilgiler, işverenler için sosyal sigorta bilgi portalının profilinde de bulunmaktadır.

İşverenler, çalışanlarının işe geri dönmesine yardımcı olmak için birkaç adım atabilir. Bununla ilgili ayrıntılı bir genel bakış, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın yöneticiler için hazırladığı kılavuzda bulunabilir. İşverenler için sosyal güvenlikle ilgili bilgi portalında, işverenler için daha yararlı bilgiler bulunmaktadır.

Bazı durumlarda, işverenler operasyonel işe dahil etme yönetimi (BEM) olarak bilinen şeyi yürütmekten de sorumludur. Örneğin, Long COVID nedeniyle çalışanlar 12 ay içinde 6 haftadan fazla devamsızlık yaparsa, bir BEM yardımcı olabilir. Bir BEM'in, çalışanları işlerine yeniden dönüşlerinde desteklemesi düşünülmektedir. Ayrıca iş göremezliğin yenilenmesini önlemeye yardımcı olmalıdır. Çalışanların katılımı isteğe bağlıdır. Yasal dayanak, Sosyal Güvenlik Kanunu'nda belirtilmiştir SGB IX Madde 167, Paragraf 2).

İşverenler BEM'e gereken önemi vermeli ve bunu bir fırsat olarak görmelidir. Bu şekilde, COVID-19 salgınının uzun vadeli sonuçları onlar için minimumda tutulabilir. Etkilenen çalışanların bir BEM-Görüşmesi teklifinden yararlanmaları önerilir. İş konseyi veya personel konseyi gibi çalışan temsilcilerinden ve ayrıca şirket doktorundan destek alabilirler. Yasa artık çalışanların BEM prosedürü için güvendikleri bir kişiye danışabilmelerini de sağlıyor. Ağır engelli çalışanlar söz konusu olduğunda, BEM kapsamında ağır engelli temsilcisine ve entegrasyon ofisine de danışılır.

Seçenekler üzerinde, işe nasıl devam edilebileceği konusunda çalışanla birlikte görüşülebilir. İşe döndüklerinde etkilenenleri desteklemek için, işverenlerin, sunabilecekleri hizmetlere veya yardımlara özel önem verilir. Yenilenen bir iş göremezliğin nasıl önlenebileceği üzerinde de konuşulur. İşe başladıktan sonra bile işveren ve çalışanlar iletişim halinde olmalıdır. Örneğin, daha fazla uyarlamaların gerekli olup olmadığı açıklığa kavuşturulabilir.

Long COVID'in semptomları büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, etkilenenlerin kişisel ihtiyaçlarına yönelik çözümler birlikte bulunmalıdır. Bu çözümler istisnai durumlarda çok farklı görünebilir. Aşağıda, işte işverenlerin etkilenenleri nasıl destekleyebileceğine dair bazı örnekler verilmiştir:

 

 • İş görevlerinin uyarlanması
 • Çalışma alanı değişikliği
 • İş yükü uyarlanması
 • Ekip üyelerinden destek
 • Çalışma saatlerinin uyarlanması
 • Esnek çalışma saatleri
 • Mola sürelerinin değiştirilmesi
 • Vardiyalı çalışmanın uyarlanması
 • İşyerinin tasarımı
 • Evde çalışma imkânı verilmesi
 • Yardımların sağlanması
 • İşyerinin uyarlanması
 • Kademeli yeniden işe dahil etme
 • Bir yeniden işe dahil etme planının hazırlanması
Grafik: İşverenlerin günlük çalışma hayatlarında Uzun COVID'li çalışanlar için neler yapabileceğine dair ipuçları

Son güncelleme: Ekim 2023

Şimdiye kadar okulda, eğitimde veya üniversite öğrenimi kapsamında Long COVID ile başa çıkmak için bütüncül düzenlemeler bulunmamaktadır.

Okulda veya meslek okulunda, düzenlemeler federal eyalete göre değişmektedir. Bu nedenle, yerel olarak daha fazla bilgi edinmek en iyisidir. Kurum, Long COVID ile başa çıkmak için kendi önlemlerine bile sahip olabilir. Etkilenenler ve aileleri, doğru desteği alabilmek için kendi şikayetleri veya hasta çocuklarının şikayetleri konusunda mümkün olduğunca açık olmaya çalışmalıdır.

Üniversite öğrencileri, Long COVID ile nasıl başa çıkılacağına ilişkin bilgileri Studierendenwerk web sitesinde bulabilirler. Orada üniversite öğrenciler ve yakınları, hastalık nedeniyle sınava giremeyecekleri veya ders çalışamayacakları durumlarda ne yapacaklarını öğreniyorlar.

Long COVID durumunda, bazı durumlarda erken bir aşamada dezavantajlara ilişkin tazminat başvurusunda bulunmak da mantıklı olabilir. Bu, uygun yardım teklifleri yoluyla engelliliği veya kronik kısıtlaması olan öğrencileri, üniversite öğrencilerini veya eğitilecek olanları desteklemeyi amaçlamaktadır. Böyle bir başvurunun tam olarak nasıl yapılacağı doğrudan ilgili eğitim kurumundan alınabilir. Çoğu durumda, sağlık bozukluğu ve bunun sonuçları, örneğin bir doktor raporu gibi belgelerle kanıtlanmalıdır. Üniversite öğrencileri, dezavantajlara ilişkin tazminat konusunda doğrudan tavsiye almak için Studierendenwerk'in arama işlevini de kullanabilirler.

Kreşlerde bakılan çocuklar, erkek ve kadın öğrenciler için de aşağıdakiler geçerlidir: Bir bakım tesisinde veya okulda korona virüsü kaptıysanız, bu, yasal kaza sigortası kapsamında sigortalı bir vaka olabilir. Kaza sigortaları  bu durumlarda uygun irtibat kişileridir.

Son güncelleme: Haziran 2023

Gelecekte Long COVID'den kaç işçinin etkileneceğini söylemek şu anda mümkün değil. Sağlık sigortası şirketleri ve kaza sigortası şirketleri, 2020'de uzun süredir devam eden COVID nedeniyle poliçe sahiplerinden kaçının işini kaybettiğini zaten değerlendirmiştir. Ancak araştırmacılar, bildirilmeyen vaka sayısının çok daha fazla olduğundan şüphelenmektedir. Sonuç olarak, Long COVID nedeniyle gelecekteki mesleki devamsızlıklara ilişkin doğru bir tahmin yapmak henüz mümkün değildir. Prognoz ayrıca SARS-CoV-2 koronavirüsünün nasıl geliştiğine de bağlıdır. Ayrıca bu durum, COVID-19 ve Long COVID için gelecekteki tedavi seçeneklerinden de etkilenecektir.

Techniker Sağlık Kasası, kısa süre önce sigortalı çalışanlara ilişkin verileri yayınladı: 2020'de korona virüsüne yakalandığı kanıtlananların neredeyse yüzde biri, Long COVID nedeniyle 2022'de hala  hastalık iznindeydi. Geçen yıl 2021'de Techniker Hastalık Kasası, "COVID-19 sonrası koşullar" olarak adlandırılan 4.144-Vaka“kaydetmiştir. Bu kapsamda etkilenenler genellikle uzun süre işe başlayamamıştır: Ortalama 105 Gün.

EAOK Bilimsel Enstitüsü (WIdO) tarafından 2022'de yapılan bir değerlendirmede de benzer rakamlar bildirilmiştir: Salgının başlangıcından bu yana, çalışan her beş sigortalıdan fazlası COVID-19 hastalığı nedeniyle işe devamsızlık yapmıştır. Hasta insanların neredeyse yüzde 4'ü sonunda Long COVID veya Post COVID nedeniyle çalışamaz hale gelmiştir. Bu, AOK ile sigortalı olan tüm çalışanların yaklaşık yüzde birine karşılık gelmektedir.

Alman Yasal Kaza Sigortası Merkez Birliği'ne göre, COVID-19'dan kaynaklanan hastalıkların bir sonucu olarak meslek hastalığı başvurularının sayısı keskin bir şekilde artmıştır: 2019'da yaklaşık 80.000 şüpheli meslek hastalığı bildirimi alınmıştır. 2021'de zaten 220.000 bildirim olmuştur. Bunların 150.000'i COVID-19'a yönelik  hastalıklardan kaynaklanmıştır. 2020 ve 2021 yıllarında meslek hastalığı olarak kabul edilen COVID-19 hastalıklarının yaklaşık yüzde 3'ü "Long COVID veya post COVID" olarak kaydedilmiştir.

Long COVID'den etkilenen işçi sayısının gelecekte nasıl gelişeceği hala belirsiz. Prognoz çeşitli faktörlere bağlıdır: Bunlar, Long COVID'in seyri ve koronavirüsün popülasyonda daha fazla yayılması hakkındaki uzun vadeli çalışmalardan elde edilen bulguları içerir. Ayrıca tahmin, COVID'in ne kadar sürede tespit edileceğinden ve gelecekte kaydedilecek vakalardan etkilenecektir.

Son güncelleme: Haziran 2023

Rehabilitasyon nedir?

Rehabilitasyon, bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkan fonksiyonel kısıtlamaları iyileştirmeye yöneliktir. Bu, SARS-CoV-2 koronavirüs ile enfeksiyonu takiben uzun vadeli sonuçlar için de yararlı olabilir. Çoğu zaman “rehabilitasyon” tıbbi rehabilitasyon anlamına gelir. Tıbbi rehabilitasyon, hastalık sırasında veya sonrasında sağlığınızı iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli tedavi seçeneklerinden oluşur. Bu tür bir rehabilitasyon örneğin tıbbi tedaviyi, fizyoterapiyi ve hatta psikoterapiyi içerebilir.

Uzun COVID için tıbbi rehabilitasyon, semptomların hastanede tedavi edilmesi gerekmiyorsa ancak ayakta tedaviye rağmen iyileşmeye devam etmiyorsa özellikle tavsiye edilir.

Long COVID'de hangi rehabilitasyon teklifleri mevcut?

Long COVID için "tek" bir rehabilitasyon yoktur. Teklifler şikayetlere bağlıdır ve bu nedenle çok farklı olabilir. Tıbbi rehabilitasyonda, bir enfeksiyon sonrasında fiziksel ve ruhsal şikayetler özel olarak tedavi edilebilir.

Tıbbi rehabilitasyon yardımlarının onaylanması için çeşitli gereksinimler vardır.

Bir yandan, rehabilitasyon sonucunda semptomların iyileşmesi beklenmelidir. İkinci olarak, hastalar rehabilitasyona aktif olarak katılmak için yeterince dirençli olmalıdır. Kişisel hijyen, yemek yeme ve yürümenin yanı sıra grup terapilerine katılım bağımsız olarak mümkün olmalıdır. Birçok rehabilitasyon tesisi, Long COVID hastalarının bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel programlar geliştirmiştir. Örneğin bazı tedaviler akciğer şikayetlerine veya sinir sistemi kısıtlamalarına odaklanır. Diğer tedaviler psikolojik danışmanlığa odaklanır.

Tıbbi rehabilitasyonun yanı sıra mesleki ve sosyal rehabilitasyon da bulunmaktadır. Bunlar, örneğin işe dönüşte destek veya günlük yaşam için yardım sağlanması gibi mesleki ve günlük yaşama katılıma yönelik yardım ve hizmetleri içerir

Etkilenen kişilerin performansı, çalışma kabiliyeti ve sağlığı semptomlar nedeniyle kalıcı olarak bozulabilir. Bu nedenle, uzun COVID hastaları günlük çalışma hayatlarında semptomlardan etkileniyorsa, hedefe yönelik tedavi konseptleri gereklidir. 

Son yıllarda, mesleki kısıtlamaları belirlemek ve tedavi etmek için özel programlar geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bu programlar aynı zamanda tıbbi ve mesleki odaklı rehabilitasyon (MBOR) olarak da bilinmektedir. Bu tür bir rehabilitasyon programı, etkilenen kişilerin mesleki sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Uzun COVID semptomları çalışma yeteneğini de etkileyebileceğinden bu önemlidir. Etkinliği çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Rehabilitasyon nerede yapılır?

Rehabilitasyon ayakta tedavi temelinde gerçekleşebilir, yani rehabilitasyon merkezi sadece gün içinde ziyaret edilir. 

Yatılı rehabilitasyon ise bir rehabilitasyon kliniğinde konaklamayı içerir. Semptomları en iyi tedavi eden tesis seçilir. Örneğin, akciğer sorunları ön plandaysa, solunum hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir rehabilitasyon tesisi mantıklıdır. Öte yandan, konsantrasyon bozuklukları baskınsa, nörolojik bir rehabilitasyon merkezi tavsiye edilebilir.

Rehabilitasyon ne kadar sürer?

Grafik: Rehabilitasyon için gidilecek dogru yer neresidir?

Rehabilitasyon ayakta tedavi temelinde gerçekleşebilir, yani rehabilitasyon merkezi sadece gün içinde ziyaret edilir. 

Yatılı rehabilitasyon ise bir rehabilitasyon kliniğinde konaklamayı içerir. Semptomları en iyi tedavi eden tesis seçilir. Örneğin, akciğer sorunları ön plandaysa, solunum hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir rehabilitasyon tesisi mantıklıdır. Öte yandan, konsantrasyon bozuklukları baskınsa, nörolojik bir rehabilitasyon merkezi tavsiye edilebilir.

Rehabilitasyon ne kadar sürer?

Tedavi süresi rehabilitasyonun türüne bağlıdır. Çoğu durumda, yatarak rehabilitasyon yaklaşık 3 hafta sürer ve ayakta tedavi rehabilitasyonu maksimum 20 gün sürer. Çocuklarda ortalama 4 ila 6 haftadır. Uygun tıbbi gerekçelerle uzatma talep edilebilir.

Rehabilitasyon nasıl bulunur?

Long COVID için rehabilitasyon başvurusu genellikle etkilenen kişiler tarafından yapılır. Aile doktoru bir raporla tavsiye ve destek sağlayabilir.

Alman Emeklilik Sigortası, bir broüşürü  çeşitli tekliflere genel bir bakış açısı sağlamak için vermektedir. Federal Rehabilitasyon Çalışma Grubu'nun (BAR) Rehabilitasyon-Tesisi arama işlevini kullanarak da tesisleri arayabilirsiniz.

BG-Klinikleri, COVID-19 hastalığı yasal kaza sigortası tarafından mesleki hastalık veya kaza olarak kabul edilen kişiler için Almanya çapında, yapılandırılmış ve disiplinler arası hizmetler sunmaktadır. Bu Post-COVID-Programı  12 BG-Kliniğinin tamamında sunulmaktadır. Bu, danışmanlık ve konsültasyon saatlerini ve ayrıca özel bir teşhis açıklama prosedürünü ve ayrıca yatan hasta rehabilitasyon önlemlerini ve ayakta hasta takip bakımını içerir. Tüm rehabilitasyon önlemleri, etkilenenlerin ihtiyaçlarına göre bireysel olarak uyarlanır ve çeşitli disiplinler tarafından denetlenir.

Takip rehabilitasyonu nedir?

Ciddi bir şekilde COVID-19 hastasıysanız ve hastanede tedavi gördüyseniz, rehabilitasyon genellikle hastanede düzenlenir. Rehabilitasyon genellikle hastanede kalışınızın hemen ardından gelir. Bu tür rehabilitasyona “takip rehabilitasyonu” da denir. Herhangi bir sorunuz varsa, koğuştaki sağlık ekibi veya hastanenin sosyal hizmetleri iyi iletişim kurulacak kişilerdir.

Rehabilitasyon sonrası bakım nedir?

Rehabilitasyondan sonra “rehabilitasyon sonrası bakım” seçeneği vardır. Amaç rehabilitasyon başarısının pekiştirilmesi ve uzun vadede sürdürülmesidir. Bu teklifler aynı zamanda şikayetlere de bağlıdır. Rehabilitasyon sonrası bakımın bir kısmı örneğin eğitim, kişisel tavsiye veya fiziksel eğitimi içerebilir. Rehabilitasyon sonrası bakım için çevrimiçi teklifler de vardır. Rehabilitasyonda takip bakımı, tedaviyi yapan doktorlar tarafından önerilmelidir. Gerekirse böyle bir teklifin rehabilitasyon sırasında bir seçenek olup olmadığını görüşmelisiniz. Eğer iş kazası ya da meslek hastalığı ise, kaza sigortası sağlayıcınızın rehabilitasyon müdürüyle iletişime geçmelisiniz.

Önemli: Rehabilitasyondaki tedaviler kişisel dayanıklılığa göre uyarlanmalıdır. Örneğin egzersiz intoleransı olan kişilerde semptomlar hafif egzersizden sonra bile kötüleşebilir. Bu nedenle doğru rehabilitasyon çok önemlidir. Etkilenenler doktorlarından tavsiye alabilirler. Etkilenenler, örneğin rehabilitasyonun hangi tesiste yapılması gerektiği gibi isteklerini ifade edebilirler. Mümkünse bunlar dikkate alınacaktır.

Ayrıca SSS'ye bakınız: "Long COVID için tıbbi rehabilitasyon talep edilebilir mi?".

Son güncelleme: Ekim 2023

Long COVID ile tıbbi rehabilitasyona başvurmak mümkündür. Aile hekiminiz uygulama konusunda size yardımcı olabilir. Etkilenen kişiler ciddi şekilde COVID-19 hastasıysa ve hastanede tedavi görüyorsa, genellikle orada bir takip rehabilitasyonu organize edilir. Bu durumda, etkilenenlerin hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. Bölümdeki tıbbi tedavi ekibi veya hastanenin sosyal hizmetleri, müteakip rehabilitasyonla ilgili tüm soruları yanıtlayabilir.

 • Etkilenenler hastanede tedavi edilmediyse, genellikle rehabilitasyon için kendileri başvurmak zorunda kalırlar. Kişisel durumunuza bağlı olarak, bundan farklı masraf taşıyıcıları sorumludur:
 • Yasal emeklilik sigortası, SGB VI Madde 10 ve devamındaki maddeler uyarınca emeklilik sigortasının sigortalıları için masrafları üstlenir.
 • Sağlık sigortası emeklilerin masraflarını karşılamaktadır.
 • Yasal emeklilik sigortası veya sağlık sigortası çocukların masraflarını karşılar.

Yasal kaza sigortası, COVID-19'un bir meslek hastalığı veya kaza olarak kabul edilmesi durumunda masrafları karşılar. Bu durumda, etkilenenlerin rehabilitasyon için başvurmasına gerek yoktur. Bunun yerine, kaza sigortası kurumu rehabilitasyonun gerekli olup olmadığına karar verecektir. Bununla birlikte, etkilenenler, gerekirse rehabilitasyon olasılığı hakkında onlarla konuşabilir.

Eğer COVID-19 bir meslek hastalığı veya iş kazası olarak tanımlanmıyorsa, çeşitli irtibat noktaları ve masraf taşıyıcıları dikkate alınabilir. Hangi masraf taşıyıcısının sorumlu olduğu, diğer şeylerin yanı sıra, yaşam durumunuza bağlıdır.

Grafik: Rehabilitasyon için gidilecek dogru yer neresidir?

Hangi ödeyicinin sorumlu olduğundan emin değilseniz, Federal Rehabilitasyon Çalışma Grubu'nun (BAR) Rehabilitasyon Sorumluluk-Gezgini yardımcı olabilir. Alman Emeklilik Sigortası, Federal Rehabilitasyon Çalışma Grubu (BAR) ve Yasal Sağlık Sigortası Fonları Merkez Birliği (GKV) de rehabilitasyon başvuruları hakkında daha fazla bilgi derlemiştir.

Semptomların nasıl geliştiğine bağlı olarak, rehabilitasyon sonrası bakım yardımcı olabilir. Bu kapsamdaki bakım rehabilitasyon tedavisinin başarısını uzun vadede pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Ek olarak, bu, işe dönüşü ve çalışma kapasitesinin uzun vadeli korunmasını desteklemelidir. Rehabilitasyon sonrası bakım, eğitim, danışmanlık teklifileri veya egzersizler şeklinde olabilir. Bunlardan bazıları çevrimiçi olarak da sunulmaktadır. Hasta kişiler henüz rehabilitasyon sırasında rehabilitasyon sonrası bakımın gerekli olup olmadığını veya yardımcı olup olmayacağını sormalıdır. Tedavinizi yapan doktorunuzu size bu konuda yardımcı olabilir.

Son güncelleme: Ekim 2023

Long COVİD ne zaman meslek hastalığı olarak kabul edilebilir?

SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonunun sonuçları, bir meslek hastalığı veya iş kazası olarak kabul edilebilir. Buna, koronavirüs bulaştıktan hemen sonra başlangıçta hiçbir hastalık belirtisi göstermemeniz durumunda ortaya çıkan Long COVID semptomları da dahildir. Enfeksiyon sonucu görülen belirtiler daha sonra ortaya çıkıyorsa meslek hastalığının bu noktadan itibaren farkına varılabilir.

Bu gibi durumlarda yasal kaza sigortası sorumludur. Etkilenenler daha sonra tıbbi tedavi, tıbbi rehabilitasyon ve profesyonel katılım yardımları gibi yasal kaza sigortasından yararlanma hakkına sahip olur. Raporun ardından sorumlu kaza sigortası kuruluşu, tanımanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

COVID-19'un ve dolayısıyla Long COVID'in bir meslek hastalığı olarak tanınması genellikle yalnızca belirli meslek grupları için mümkündür. Bunlar arasında sağlık hizmetlerinde, sosyal yardım hizmetlerinde veya laboratuvarlarda çalışan ve iş yerinde enfeksiyon kapma riski özellikle yüksek olan çalışanlar yer almaktadır. Ancak belirli koşullar altında, işlerinde enfeksiyon kapma riski benzer şekilde yüksek olan kişilere de tanınma verilebilir. Raporun ardından sorumlu kaza sigortası kuruluşu, tanımanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Mesleki bir hastalığın tanınabilmesi için koronavirüs enfeksiyonunun da semptomlara yol açması gerekir. Buna, korona virüs bulaştıktan hemen sonra başlangıçta hiçbir hastalık belirtisi olmasa bile, Long COVID semptomları da dahildir. Enfeksiyon sonucu görülen belirtiler daha sonra ortaya çıkıyorsa meslek hastalığının bu noktadan itibaren farkına varılabilir.

Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye Alman Yasal Kaza Sigortası'ndan ulaşabilirsiniz. Bir video size meslek hastalığı konusuna genel bir bakış sunar. Sağlık mesleklerinde çalışanlar ayrıca "Bir meslek hastalığı olarak COVID-19 - sağlık sistemindeki çalışanlar için bilgiler" bilgi notundan ve Sağlık hizmetleri ve sosyal yardım meslek birliğinden (BGW) daha fazla bilgi alabilirler.

Long COVID ne zaman iş kazası olarak kabul edilebilir?

Meslek hastalığı olarak tanınma gereklilikleri karşılanmadığı takdirde, COVID-19'dan kaynaklanan bir hastalık ve bunun olası uzun vadeli sonuçları iş kazası olarak değerlendirilebilir.

Yasal kaza sigortası kapsamındaki bir faaliyetin sonucu olarak işyerinde bir kaza olması durumunda, koronavirüs enfeksiyonunun meydana gelmesi gerekmektedir. İstihdamın yanı sıra bu, örneğin okula veya yüksekokula gitmeyi, belirli gönüllü pozisyonlarda bulunmayı veya ilk yardım sağlamayı da içerebilir. Böyle bir etkinliğe giderken veya geri dönerken enfeksiyon kapmanız durumunda da iş kazası meydana gelebilir. Kural olarak en az bir bulaşıcı kişiyle yoğun temasın kanıtlanması gerekir. Robert Koch Enstitüsü (RKI), temas sonrasında enfeksiyon riskinin ne zaman arttığını Internet ssayfasındaaçıklamaktadır. Bunun aksine, sigortasız özel yaşam alanında enfeksiyon olasılığının yeterince yüksek olmaması gerekir.

Meslek hastalığı veya iş kazası olarak COVID-19 hakkında daha fazla bilgiyi yasal kaza sigortası bilgi sayfasında da bulabilirsiniz.

Alman Yasal Kaza Sigortası Merkez Birliği'nin bilgi sayfası korona virüsü enfeksiyonunun sonuçlarının ne zaman bir meslek hastalığı veya iş kazası olabileceği konusunda kesin bilgiler sağlar.

Meslek hastalığından veya iş kazasından şüpheleniyorsanız ne yapmalısınız?

Korona virüse yakalandığında iş kazası geçirdiğinden veya meslek hastalığına yakalandığından şüphelenen herkes PCR testi yaptırma hakkına sahiptir. Önkoşul, hızlı antijen testinin veya kendi kendine testin daha önce pozitif çıkmış olmasıdır. PCR testi iş kazası veya meslek hastalığı olarak tanınmanın önemli bir kanıtıdır. Alman Yasal Kaza Sigortası bu konuda kendi Internet sitesinde bilgi vermektedir. Doktorlar, işverenler ve yasal sağlık sigortası şirketleri, şüpheli meslek hastalıklarını yasal kaza sigortasına bildirmekle yükümlüdür. İş kazası durumunda da raporlama zorunlu olabilir.

Etkilenenler bu tür şüpheleri kendileri de bildirebilirler. Sorumlu yasal kaza sigortası kurumuna resmi olmayan bir bildirim yeterlidir. Bildirimde bulunmadan önce bir doktordan, örneğin şirketin tıbbi servisinden tavsiye alabilirsiniz. Faaliyet ile şikayetler arasındaki olası bağlantıyı belirtmelisiniz.

Hangi kaza sigortası sağlayıcısı sorumludur?

Almanya'da yasal kaza sigortası üç alana ayrılmıştır:

 • Meslek birlikleri: Özel şirketler ve onların çalışanları burada sigortalıdır.
 • Kamu kaza sigortası: Devlete ait şirketler, federal eyalet ve belediye şirketleri ve bunların çalışanları burada sigortalıdır.
 • Tarım kazası sigortası: Tarım, orman ve bahçecilik firmaları ve çalışanları burada sigortalıdır. Daha fazla bilgi Tarım, Ormancılık ve Bahçıvanlık Sosyal Sigortası'nın (SVLFG) web sitesinde bulunabilir.  Hangi sigorta şirketinin sizden sorumlu olduğundan emin değilseniz Yasal Kaza Sigortası bilgi hattını     arayabilirsiniz. Pazartesiden cumaya sabah 8.00 ile akşam 18.00 arasında 0800 6050404 numaralı telefondan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme: Ekim 2023

Long COVID hastası olanların bakımına çok sayıda masraf taşıyıcısı katılıyor:

 • Yasal sağlık sigortası (GKV)
 • Özel sağlık sigortası (PKV)
 • Yasal emeklilik sigortası
 • Yasal kaza sigortası
 • Bakım sigortası

Tedavi masrafları

Yasal ve özel sağlık sigortaları, sigortalılarının tedavi olması durumunda masrafları karşılamaktadır.

Geçiş ödeneği

Geçiş ödeneği sözde bir ücret ikame ödeneğidir. Hastalık nedeniyle artık maaş ödemeye devam etme hakkınız yoksa, bu paraya başvurabilirsiniz. Etkilenen kişiler, belirli koşullar altında, örneğin bir tıbbi veya profesyonel rehabilitasyon tedbiri veya profesyonel yeniden işe dahil etme sırasında geçiş ödeneği alabilirler. Etkilenenlerin ya yardımlar başlamadan önce emeklilik katkı paylarını ödemiş olması ya da daha önce başka bazı yardımlar almış olması gerekir. Bu tür yardımlar, örneğin hastalık parası, işsizlik yardımları ve analık yardımlarını içerir. Ancak, bu yardımlardan önce emeklilik katkı paylarının ödenmiş olması gerekir.

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişiler, belirli durumlarda geçiş ödeneği de alabilirler. Bu, rehabilitasyon önlemlerine katılan ve bu nedenle tam zamanlı çalışamayan kişiler için geçerlidir.

Etkilenenler, SGB V Madde 44'e göre hastalık parası alıyorlarsa ve önleme veya bakım için yalnızca birkaç hizmete ihtiyaç duyuyorlarsa, belirli koşullar altında geçiş ödeneği de alabilirler.

Alman Emeklilik Sigortası broşüründe daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Mesleğe yeniden dahil edilme

Emeklilik sigortası, uzun süredir COVID'den etkilenen kişiler için mesleğe yeniden dahil edilme ve katılım yardımlarının masraflarını karşılar.

Alman Emeklilik Sigortası broşüründe daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Maluliyet emeklilik maaşı

Belirli durumlarda, uzun süreli COVID-19'dan etkilenenler için yasal emeklilik sigortası planından maluliyet emeklilik maaşı almak bir seçenek olabilir. Maluliyet 2 seviyeye ayrılır: Genel işgücü piyasasında günde 3 saatten az çalışabilen kişiler tamamen iş göremez durumdadır. Kişiler, günde en az 3 ve 6 saatten az çalışabilecek durumda iseler kısmi malul sayılırlar. Sigortalılar 2 Ocak 1961 tarihinden önce doğmuşlarsa, çalışamaz hale geldiklerinde yarım maluliyet maaşı alabilirler. 

Bigileri Alman Emeklilik Sigortası Web Sayfasında bulabilirsiniz.

Bakıma muhtaç olma durumundaki hizmetler

Long COVID hastaları günlük yaşamda yardıma ihtiyaç duyabilir. Bazı şeyleri artık kendi başınıza yapamıyorsanız, bakım sigortasından yararlanma hakkınız olabilir. Avantajlar, ne kadar muhtaç olduğunuza bağlıdır. Bu, sağlık hizmeti veya diğer bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan bir değerlendirme ile belirlenir. Hangi hastalığa sahip olduğunuzun burada belirleyiciliği yoktur. Daha ziyade, etkilenenlerin günlük yaşamda ne ölçüde bozulduğu ve dolayısıyla kısıtlandığı dikkate alınır. Bakıma muhtaçlık en az 6 aydır var olmalı ve belli bir şiddet derecesine sahip olmalıdır. Bakım kasası daha sonra bakım derecesine karar verir ve uzman görüşünü dikkate alır. Bakım sigortasının hizmetleri hakkında daha fazla bilgiyi Federal Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde bulabilirsiniz.

Meslek hastalığı veya iş kazası durumunda sağlanan hizmetler

Bazı durumlarda, Long COVID-19 hastalığı, yasal kaza sigortası tarafından bir meslek hastalığı veya iş kazası olarak kabul edilir. Kaza sigortası daha sonra genellikle ilgili tüm hizmetleri kapsar. Bu tür hizmetler, örneğin tıbbi tedavi ve rehabilitasyon önlemleri ile geçici olarak çalışamazsanız tazminat yardımlarını içerir. Genel işgücü piyasasında kalıcı olarak kısıtlanmış istihdam fırsatlarınız varsa, kaza emekliliği bir seçenektir. Mesleki ve sosyal bütünleşme yardımları ile bakım ve ölüm yardımları da kaza sigortası tarafından karşılanabilir. Yetkili yasal kaza sigortası kurumu, bu tür yardımların uygun olup olmadığına karar verir. Bu nedenle, kural olarak, hizmetler için başvuruda bulunulması gerekmez.

Ayrıca “Long COVID Meslek Hastalığı veya İş Kazası Olabilir mi?“ sorusunu da okuyunuz.

Son güncelleme: Haziran 2023

Bazı kişiler Long COVİD nedeniyle çalışamıyor ve işe geri dönmek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bir çalışanın 12 ay içinde toplam 6 haftadan fazla çalışamaması durumunda, işverenin genellikle şirket entegrasyon yönetimi (BEM) sunması gerekir. Şirketin büyüklüğü veya hangi alanda çalıştığı fark etmeksizin tüm işverenler bunu yapmakla yükümlüdür. Gerektiğinde insan kaynakları departmanı veya şirketin tıbbi servisi BEM önlemlerinin planlanması konusunda destek sağlayabilir. İşveren ayrıca rehabilitasyon sağlayıcılarını BEM prosedürüne dahil edebilir. Bunlar örneğin uygun rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilgi sağlayabilir. BEM'e katılım çalışanlar için isteğe bağlıdır.  Alman Emeklilik  Sigortası ve  Federal Rehabilitasyon Çalışma Grubu e. V.(BAR)(BAR) BEM hakkında bilgi ve tavsiye sunmaktadır. İşe dönüş konusunda yardım hakkında daha fazla bilgiyi "Kademeli yeniden entegrasyon nedir ve nasıl işler?SSS bölümünde de bulabilirsiniz.

En son güncelleme: Ekim 2023

Destek, ilgili kişinin ihtiyaçlarına dayanmalıdır. Bu nedenle önlemler her zaman birlikte koordine edilmeli, düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalıdır. Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, Long COVID ile başa çıkma konusunda yöneticiler için rehber geliştirmiştirBurada, diğer şeylerin yanı sıra, işe dönüşünüzü planlamaya ilişkin bilgileri ve olası destek tekliflerini bulacaksınız. E İyileşme sürecindeki çalışanlar için başka bir rehber ise işi olan, iş arayan veya yeni bir işe başlayan kişilere yöneliktir. Her iki kılavuz da Almanca ve diğer birçok dilde mevcuttur.

Alman İşveren Sendikaları Konfederasyonu da işverenlere özel olarak Uzun COVID hakkında bilgi sağlamaktadır.

Çalışma ortamında hasta çalışanların desteklenmesinin çeşitli yolları vardır:

 • İşlerin uyumlaştırılması
  • Änderung o Çalışma alanının değiştirilmesi
  •  İş yükünün ayarlanması
  • Diğer ekip üyelerinden destek
 • İş saatlerinin uyumlaştırılması 
  • Flexible o Esnek çalışma saatleri
  • Değiştirilmiş mola süreleri 
  • Vardiyalı çalışmanın uyumlaştırılması
 • İşyerinin tasarımı
  • Home ofis olarak çalışma imkanı verme 
  • Yardım teklif etme
  • İşyerinin uyarlanması
 • Kademeli yeniden entegrasyon
  • Yeniden entegrasyon planının onaylanması
  • Uygulama yaparken destek

En son güncelleme: Ekim 2023

Aha uzun bir hastalık izni döneminden sonra kademeli olarak yeniden entegrasyon, önceki işinize dönmenizi kolaylaştırabilir. Bu kapsamda tekli adımlardan oluşan kişisel bir plan oluşturulur. Her seviyede gereksinimler giderek artar. Amaç, yeniden entegrasyon sonunda önceki işinizde tekrar tam anlamıyla çalışabilmenizdir. Kural olarak yeniden entegrasyon 6 ayı geçmemelidir. Bununla birlikte, Long COVID'den etkilenenlerin işe dönüşünün normalden daha yavaş ve daha dikkatli olması gerekebilir. İşyerinde alınacak ilave önlemler de işe dönüşü destekleyebilir.

Yeniden entegrasyon işlemini kimler yapabilir?

Yeniden entegrasyon için bazı koşulların karşılanması gerekir:

 • Hastalıktan sonra eski işinize dönmek istiyorsunuz.
 • Halen hastalık iznindesiniz.
 • Tıbbi açıdan bakıldığında, yavaş yavaş işe dönebilecek kadar dirençlisiniz.
 • Doktorlar, siz ve işvereniniz yeniden entegrasyon konusunda hemfikirsiniz.

Hastalık parası mı yoksa geçiş parası mı?

Yeniden entegrasyonunuz sırasında hâlâ çalışmaya uygun olmadığınız (“hastalık izninde”) değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yasal sağlık sigortasından hastalık parası veya yasal kaza sigortasından yaralanma tazminatı gibi mali yardımların ödenmesine genel olarak devam edilecektir. Tıbbi rehabilitasyonun ardından kademeli yeniden entegrasyon gerçekleşirse, geçiş ödeneği kademeli yeniden entegrasyon sırasında da ödenebilir.

Stres testi nedir?

İşe kademeli dönüşün bir seçenek olup olmadığını belirlemek için bir stres testi kullanılabilir. Bu, örneğin tıbbi rehabilitasyonun sonunda gerçekleşebilir. Henüz yeterince dirençli değilseniz, iş terapisi düşünülebilir. Örneğin, bu kapsamda amaca uygun olacak şekilde profesyonel yaşamınızdaki faaliyetler üzerine çalışıyorsunuz. Mesleki rehabilitasyon önlemleri dayanıklılığı artırmaya yardımcı olabilir. Stres testi düzenli olarak tekrarlanabilir.

Başvuru ve yeniden entegrasyon nasıl işler?

Kural olarak aşağıdaki adımlar gereklidir:

 • Danışmanlık: Yeniden entegrasyon konusunda tavsiye almalısınız. İyi bir iletişim noktası tedaviyi yapan doktordur, örneğin aile hekiminin muayenehanesidir. Ancak bu konuda şirketin tıbbi servisi de yardımcı olabilir. Rehabilitasyona giriyorsanız, orada danışmanlık hizmeti alabilir veya doğrudan sorumlu rehabilitasyon sağlayıcısıyla iletişime geçebilirsiniz.
 • Yeniden entegrasyon planı: Kişisel yeniden entegrasyon planı bir doktorla birlikte hazırlanır. Diğer şeylerin yanı sıra hangi görevlerin ve ne kadar günlük çalışma süresinin mümkün olduğunu belirleyebilirsiniz. İşverenin de planı kabul etmesi gerekiyor. Bazı durumlarda sorumlu şirket doktorunun da kademeli olarak yeniden entegrasyona razı olması gerekir.
 • Başvuru: Herkes planı kabul ettikten sonra eski haline döndürme için başvuruda bulunulmalıdır. Sorumluluğunuza göre başvuruyu sağlık sigortası şirketine veya emeklilik sigortası şirketine yaparsınız. Long COVID'in bir meslek hastalığı veya iş kazası olarak kabul edilmesi durumunda yasal kaza sigortası doğru iletişim noktasıdır.
 • Refakat: Yeniden entegrasyon sürecinin ilerlemesi doktor randevularında düzenli olarak kontrol edilir. Gerekirse planı ilerledikçe ayarlayabilirsiniz. İptal de mümkündür. Etkilenenler zaten tamamen yeniden çalışabilecek kapasiteye sahip olmaları durumunda, bazen kademeli yeniden entegrasyon daha erken sonlandırılabilir.

Federal Rehabilitasyon Birliği e. V. (BAR), „“İş sürecine kademeli olarak yeniden entegrasyon“ broşüründe ayrıntılı bilgi ve örnek olay çalışmaları sunmaktadır.
 

En son güncelleme: Ekim 2023

Faydalı Bağlantılar

Hasta ve ilgili kişiler için faydalı bilgiler

Daha fazla bilgi edinin