misafir gönderileri

"Söylem" bölümünde bilim insanları ve diğer aktörlerin "Long COVID" konulu çeşitli konuk makaleleri sunulacaktır. Değerlendirme listesi eksiksiz olma iddiasında değildir ve sürekli olarak başka maddelerle desteklenecektir. Konuk makaleleri, yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Makaleler, Federal Sağlık Bakanlığı'nın görüş beyanını temsil etmez.

Konuk makale: Katrin Kunert

Alman Engelliler Sporları Birliği (DBS) e.V.'nin Kitle, Önleyici ve Rehabilitasyon Sporlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Katrin Kunert'in konuk makalesi, Long  COVID hastalarının fiziksel çeşitli bozukluklarını fiziksel ve psikolojik alanda ele almanın umut verici bir yolu olarak rehabilitasyon sporlarının bütünsel yaklaşımına odaklanmaktadır.

Yayınlanma tarihi 13.02.2024

Konuk gönderisini oku
Portre fotoğrafı Katrin Kunert
Portre fotoğrafı Katrin Kunert

Konuk makalesi: Anja Piel

Alman Sendikalar Federasyonu (DGB) yönetim kurulu üyesi Anja Piel, konuk makalesinde Long COVID'in neden bir bütün olarak toplum için bir zorluk olduğunu ve etkilenenlere daha iyi yardım etmek için neyin gerekli olduğunu açıklamaktadır.

Yayınlanma tarihi: 08.01.2024

Portraitfoto: Anja Piel
Portraitfoto: Anja Piel

Konuk Makalesi: Peggy Heinz

Kendi Kendine Yardım Gruplarının Teşviki ve Desteği Ulusal İrtibat ve Bilgi Noktası'nın (NAKOS) genel müdür yardımcısı Peggy Heinz, bu konuk makalesinde kendi kendine yardım gruplarının, Almanya'daki Long- und Post-COVID bağlamındaki gelişimini ve katma değerini açıklamaktadır. Ayrıca kendi kendine yardım gruplarını desteklemek ve güçlendirmek için gerekli olan yapıları da tanımlamaktadır.

08.01.2024 tarihinde yayınlandı

Portraitfoto Peggy Heinz
Portraitfoto Peggy Heinz

Konuk Makalesi: Dr. Daniel Vilser

Dr. Daniel Vilser'in konuk makalesi, Long COVID'in klinik tablosunu bir pediatrik ve ergen tıbbı uzmanının bakış açısıyla incelemektedir. Onun siyasetten talepleri arasında, çocukların ve ergenlerin özel ihtiyaçlarının yanı sıra klinik tablonun karmaşıklığını da karşılamak amacıyla,  uzmanlaşmış kurumların daha yoğun olması ve araştırma projelerinin amaca uygun şekilde finanse edilmesi yer almaktadır. 

Portraitfoto: Dr. Daniel Vilser
Portraitfoto: Dr. Daniel Vilser

Konuk Makalesi: Prof. Dr. Andreas Meyer-Lindenberg

Alman Psikiyatri ve Psikoterapi, Psikosomatik ve Nöroloji Derneği (DGPPN) Başkanı Prof. Dr. Andreas Meyer-Lindenberg, konuk makalesinde, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, Long COVID'in nöropsikiyatrik semptomlarının bakım ve araştırmada neden daha fazla dikkate alınması gerektiğini açıklamaktadır. 

Yayın tarihi: 13.10.2023

Profilfoto: Prof. Dr. Meyer-Lindenberg
Profilfoto: Prof. Dr. Meyer-Lindenberg

Konuk Makalesi: Daniel Hattesohl

Alman ME/CFS Derneği'nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı Daniel Hattesohl, konuk makalesinde enfeksiyon sonrası hastalıkların tıptaki özel durumuna değiniyor. Long COVID'den etkilenenlerin bir alt grubundaki semptomlarla karşılaştırıldığında ME/CFS semptomlarının benzerliğine özellikle odaklanıyor.

Yayın tarihi: 06.10.2023

Portraitfoto: Daniel Hattesohl
Portraitfoto: Daniel Hattesohl

Konuk Makalesi: Dr. med. Antje Gottberg

Dr. Antje Gottberg'in konuk makalesi, yeni hastalık Long COVID'in sağlık sistemi için oluşturduğu özel zorlukları ele almaktadır. Bu bağlamda Federal Ortak Komite'ye (G-BA), yasama organı tarafından Long COVID'den etkilenenlerin bakımına yönelik bir kılavuz geliştirme gibi kompleks bir görev verilmiştir.

Yayın tarihi: 29.09.2023

Konuk Makalesi: Dr. Andreas Gassen

Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği (KBV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Andreas Gassen, konuk makalesinde, aile hekimleri ve uzman doktorların, Post-COVID semptomları olan hastalar için merkezi irtibat kişileri olarak özel öneminin altını çizmektedir.

Yayın tarihi: 21.09.2023

Portraitfoto: Dr. Andreas Gassen
Portraitfoto: Dr. Andreas Gassen

Konuk katkı: Prof Dr Volker Köllner

Alman Klinik Psikoterapi, Önleme ve Psikosomatik Rehabilitasyon Derneği'nden Prof Dr Volker Köllner'in video katkısı.

Yayın tarihi: 18.09.2023

Portraitfoto: Professor Köllner
Portraitfoto: Professor Köllner

Konuk Makalesi: Christof Lawall

Alman Tıbbi Rehabilitasyon Derneği'nin (DEGEMED) genel müdürü Christof Lawall konuk makalesinde, Long COVID'den etkilenenler için ayakta tedavi ve yatılı rehabilitasyon tesislerinin rolünü ele almaktadır.

Yayın tarihi: 15.09.2023

Portraifoto Christof Lawall
Portraifoto Christof Lawall

Konuk Makalesi: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jens Scholz

Almanya'daki Üniversite Hastaneleri Birliği'nin 1. Başkanı Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jens Scholz, bu makalede üniversite hastaneleri açısından bakıldığında, Long COVID hastalarına mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için her şeyden önce araştırmaya neden ihtiyaç duyulduğunu açıklamaktadır. 

Yayın tarihi: 08.09.2023 

Portraitfoto Prof. Dr. Scholz
Portraitfoto Prof. Dr. Scholz

Konuk katkı: Dr. rer. pol. Dominik Graf Von Stillfried

Almanya Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Merkez Enstitüsü (Zi) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dominik Graf Von Stillfried'in video katkısı.

Yayın tarihi: 08.09.2023

Gastbeitrag von Stillfried
Gastbeitrag von Stillfried

Konuk Makalesi: Dr. Thomas G. Grobe, MPH

Almanya'da Long COVID ne kadar yaygındır? Rutin sağlık verilerine dayalı bir yaklaşım

Long COVID, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu takiben belirli uzun vadeli sağlık kısıtlamalarını ifade eder. Long COVID'in farklı semptomları olabilir ve şiddetleri değişebilir. Dr. Thomas G. Grobe'nin konuk makalesi, Almanya'da kaç kişinin Long COVID'den etkilendiği sorusunu ele almaktadır.

Yayın tarihi: 08.09.2023

Portraitfoto: Dr. Martin Grobe
Portraitfoto: Dr. Martin Grobe

Konuk Makalesi: Prof. Dr. Martin Walter

Jena'daki Üniversite Psikiyatri ve Psikoterapi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Martin Walter, konuk makalesinde, COVID sonrası sendrom (PCS) bağlamında bakım, araştırma ve ileri eğitim konularında uzmanlığı bir araya getirmek için tıp toplulukları arasında yakın işbirliği ihtiyacını ele almaktadır.

7 Eylül 2023'te yayınlanmıştır

Portraitfoto Prof. Martin Walter
Portraitfoto Prof. Martin Walter

Konuk katkı: Dr. Matthias Meergans

Alman Araştırmaya Dayalı İlaç Firmaları Birliği Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Dr. Matthias Meergans'ın video katkısı

Yayın tarihi: 08.09.2023

Gastbeitrag: Dr. Matthias Meergans
Gastbeitrag: Dr. Matthias Meergans

Konuk Makalesi: Dr. Martin Danner

BAG Selbsthilfe'in başkanı Dr. Martin Danner konuk makalesinde politikacılara, etkilenenlere yönelik bakım olanaklarını genişletme ve kendi kendine yardımı teşvik etme,  ayakta tedavi gören ve yatarak tedavi gören hastalara yönelik çalışan doktorlara Long COVID sendromunun semptomları ve tedavi seçenekleri konusunda daha fazla eğitim verilmesininin sağlanması çağrısını ifade etmektedir.

Yayın tarihi: 08.09.2023

Portraitfoto: Martin Danner
Portraitfoto: Martin Danner

Konuk Makalesi: Stefan Schwartze

Federal Hükümetin hasta temsilcisi Stefan Schwartze MdB, konuk makalesinde, Long COVID hastalarının acilen desteğe ihtiyacı olduğunu yazmaktadır.

Yayın tarihi: 08.09.2023

Portraitfoto: Stefan Schwartze
Portraitfoto: Stefan Schwartze

Gastbeitrag: Karin Maag

Daha hızlı ve daha iyi bakımın sağlanması

Federal Ortak Komite'nin (G-BA) Aralık 2023'te Long COVID gibi enfeksiyon sonrası sendromlar için yapılandırılmış bakım yollarına ilişkin düzenlemelere karar vermesi bekleniyor. G-BA'nın tarafsız üyesi Karin Maag, tartışmaların durumunu anlatıyor.

Yayın tarihi: 07.09.2023

Portraitfoto: Karin Maag
Portraitfoto: Karin Maag

Konuk makalesi: Brigitte Gross

Alman Emeklilik Sigortası Birliği Direktörü Brigitte Gross, konuk makalesinde, koronavirüs enfeksiyonu sonrasında uzun vadeli ciddi sağlık sorunları yaşayan sigortalılar için tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin olumlu etkileri hakkında bilgi vermektedir.

28 Ağustos 2023'te yayınlanmıştır

Portre fotoğrafı: Brigitte Gross
Portre fotoğrafı: Brigitte Gross

Konuk Makalesi: Prof. Dr. hab. Yasar Bilgin

Türk-Alman Sağlık Vakfı'nın ilk başkanı Dr. Yasar Bilgin, konuk makalesinde, uzun süredir Kovid-19 hastası olan ve göçmen kökenli kişilerin karşılaştığı özel zorlukları ana hatlarıyla anlatmaktadır. 

Yayın tarihi: 17.08.2023

Portraitfoto: Prof. Dr. hab. Yasar Bilgin
Portraitfoto: Prof. Dr. hab. Yasar Bilgin

Konuk makalesi: Dr. (I) Klaus Reinhardt

Alman Tabipler Birliği Başkanı Dr. Klaus Reinhardt, bu konuk makalesinde, Almanya'da Long COVID'in teşhis ve tedavisini iyileştirmek için tıbbi ve siyasi açıdan neler gerektiğini açıklıyor.

Yayın tarihi: 03.08.2023

Portre fotoğrafı: Dr. Klaus Reinhard
Portre fotoğrafı: Dr. Klaus Reinhard

Konuk makalesi, Prof. Scheibenbogen

Pandeminin sonuçları: Post COVID ve ME/CFS 

Viral enfeksiyonlardan sonra uzun süreli semptomlar uzun süredir bilinmektedir. Korona pandemisi ve Long COVID nedeniyle, sorunun yeni bir boyutuyla karşı karşıyayız. Konuk makalesinde, Prof. Scheibenbogen geleceğe yönelik olasılıkları anlatmaktadır.

Yayın tarihi 12.07.2023

Portre fotoğrafı Prof Dr med Carmen Scheibenbogen
Portre fotoğrafı Prof Dr med Carmen Scheibenbogen

Konuk makalesi: Prof. Dr. Bernhard Schieffer

COVID sonrası sendrom ve güncel yapısal sorunlar

Post COVID, tıp ve bilim için olduğu kadar sağlık sistemi için de özel bir zorluk teşkil etmektedir. Bir konuk makalesinde Prof. Bernhard Schieffer, teşhis ve tedavi için şu anda sıklıkla eksik olan kanıta dayalı yöntemlerin sorunlarını anlatmakta ve geleceğe yönelik bir bakış açısı sunmaktadır.

Yayın tarihi 12.07.2023

Portre fotoğrafı Prof. Dr. med. Bernhard Schieffer
Portre fotoğrafı Prof. Dr. med. Bernhard Schieffer

Konuk Makalesi: Ph.D. Akiko Iwasaki

Long Covid’in 4 temel sebebi

Long Covid’in dünya çapında 65 milyon insanı etkilediği tahmin ediliyor. Bu hastalık, birbiriyle çelişmeyen çeşitli temel sebeplerden kaynaklanması muhtemel, heterojen bir hastalıktır. Burada misafirimiz Akiko Iwasaki, Long Covid’in muhtemel dört sebebine dair bilgi vererek katkıda bulunaktadır.

Yayın tarihi 12.07.2023

Portre fotoğrafı Ph.D. Akiko Iwasaki
Portre fotoğrafı Ph.D. Akiko Iwasaki

Konuk Makalesi: Prof. Dr. Clara Lehmann ve Prof. Dr. Michael Hallek

Post-Covid sendromu biyolojik sebepleri olan ağır bir somatik hastalık olup, misafir yazarlarımız Prof. Dr. Clara Lehmann ve Prof. Dr. Michael Hallek ortak makalelerinde bu konuya değinmektedir. Kendileri bunun bir psikosomatik rahatsızlık olmadığını vurgulamaktadır.

Yayın tarihi 12.07.2023

Portre fotoğrafı: Prof Dr Clara Lehmann ve Prof Dr Michael Hallek
Portre fotoğrafı: Prof Dr Clara Lehmann ve Prof Dr Michael Hallek