2. Yuvarlak Masa Long COVID – Aralık 2023

İlk Long COVID yuvarlak masa toplantısına verilen olumlu yanıtın ardından Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach diyaloğu sürdürmek için tekrar Berlin'e geldi. 4 Aralık 2023'te gerçekleştirilen ikinci yuvarlak masa toplantısı, ilk yuvarlak masa sonuçlarının değerlendirilmesinden de ortaya çıkan dört ana konu alanının tartışılmasına odaklanmıştır.

Long COVID 2. Yuvarlak Masa Toplantısı - Aralık 2023

Federal Sağlık Bakanlığı, bu yeni klinik tablonun anlaşılmasına yönelik bilimsel ve toplumsal sürece eşlik etmek ve güvenilir bilgi sağlamak amacıyla 2023 yazında “BMG Long COVID İnisiyatifi”ni başlatmıştır. 

12 Eylül 2023'teki ilk yuvarlak masa, konuyla ilgili yapıcı bir fikir alışverişinin temelini de atmıştır. Tıp, bilim, iş dünyası ve siyaset alanlarından uzmanlar, Long COVID hastalarının bakımıyla ilgili sorunları ve olası çözümleri tartışmak üzere etkilenenlerin temsilcileriyle bir araya gelmiştir. İlk yuvarlak masa toplantısının incelemesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İlk toplantıdan alınan olumlu tepkiler üzerine diyalog sürdürülmüştür. 4 Aralık 2023'te gerçekleştirilen ikinci Long COVID yuvarlak masa toplantısı araştırma, ilaç, rehabilitasyon ve yaşam ortamlarındaki ihtiyaçlar konularına odaklanarak ilk yuvarlak masanın birşeyler yapma isteğini devralmıştır. Yeni bir konuk grubu, her bir konunun içeriğini derinleştirmeye ve daha fazla perspektif için alan açmaya hizmet etmiştir. Tartışmaya,, Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach moderatörlük yapmıştır. 

Mümkün olan en iyi bakım için açık diyalog 

Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach yuvarlak masanın açılışını yaptı ve  Long COVID ile ilgili araştırmaların önemli olduğunu ve finansal olarak güçlendirilmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu araştırma, 2024 bütçesinin Parlamento tarafından nihai onayına tabi olarak BMG tarafından birkaç yıl boyunca toplam 80 milyon avroyla finanse edilecek. Bu durumda,  Long COVID hastası çocuk ve gençlere yönelik tedbirler için ilave 50 milyon euro da mevcut olacaktır. G-BA'nın inovasyon fonu ayrıca 20 milyon Euro'ya kadar, post-/long COVID veya ME/CFS gibi viral semptom kompleksleri üzerine sağlık araştırmalarını da destekleyecek. 

Federal Araştırma Bakanlığı'ndan (BMBF) Devlet Bakanı Pirscher, BMBF'nin enfeksiyonun akut sonrası sonuçlarına, özellikle de Long COVID ve ME/CFS'ye ilişkin finansman faaliyetlerini sunmuştur. BMBF'nin temel araştırmalara ve diğer şeylerin yanı sıra bu hastalıklarla ilgili veri sorunlarına ilişkin bilimsel projelere önemli miktarda kaynak harcadığını bildirmiştir. 

Araştırma konusuyla ilgili olarak önde gelen Alman bilim insanları daha sonra araştırmanın mevcut durumunu ve yeni araştırma yaklaşımlarını sundular. Diğer konuların yanı sıra konuklar, virüsün kalıcılığının, yani akut enfeksiyon sona erdikten sonra virüs bileşenlerinin hayatta kalmasının önemini tartıştılar. Long COVID'in gelişimiyle ne ölçüde alakalı olduğunu belirlemek için buna yakından bakılmalıdır. Long COVID'in teşhis ve tedavisini iyileştirmek için biyobelirteçleri araştırmanın önemi de tartışılmıştır. Tabakalaşma, yani etkilenenlerin alt gruplarının oluşturulması, daha fazla hedefe yönelik araştırma için esas olduğu belirtilmiştir. 

İlaçlar konusundaki tartışmanın merkezi yönü, şu anda Long COVID tedavisi için hiçbir ilacın onaylanmaması ve klinik deneylerin sonuçlarının hala beklemede olması nedeniyle, etkilenenlere ilaç tedarikinin nasıl iyileştirilebileceğiydi. Özellikle Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü'nde (BfArM) Uzun Süreli Endikasyon Dışı Kullanım uzman grubunun kurulması burada önemli bir rol oynamaktadır. Bu uzman grubu bu yılın sonlarında kurucu toplantısı için bir araya gelecektir. 

Konuklar ayrıca rehabilitasyonun önemini, halihazırda kaydedilen ilerlemeleri ve mevcut çalışma sonuçlarını da tartışmışlardır. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan (BMAS) Sayın Devlet Bakanı Dr. Schmachtenberg, Long COVID durumunda durum ve rehabilitasyon önlemlerinin ve engellilik maaşlarının sıklığı hakkında genel bir bakış sunmuştur. Toplantıya katılan uzmanlar, rehabilitasyonun hastanın semptomlarına uygun olarak seçilmesi gerektiğini ve bunun için halihazırda çeşitli rehabilitasyon konseptlerinin bulunduğunu vurgulamıştır. Kapsamlı soru, etkilenenlere günlük yeteneklerini ve çalışma yeteneklerini yeniden kazanmaları için mümkün olan en iyi desteğin nasıl verilebileceği ve stres intoleransı olarak adlandırılan intoleranstan etkilenenlere  nasıl destek sağlanacağı olmuştur. 

Tematik tartışmanın özellikle önemli bir yönü, etkilenenlerin bakış açısı ve farklı yaşam ortamlarındaki deneyimleriydi. Tartışmanın çeşitli noktalarında çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına özellikle dikkat gösterilmiştir. İster ilaç tedavisi ister rehabilitasyon alanında olsun, özel ihtiyaçlarınız için ayrı bir değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir.  

Etkinlik bir kez daha disiplinlerarası fikirlerin yapıcı alışverişi, araştırma sonuçlarının sunumu ve yeni terapötik yaklaşımların tartışılması için bir platform sunmuştur. 

İkinci yuvarlak masa toplantısına ilişkin 4 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen basın toplantısı

Video uzunluğu: 7:39 dk

Video özetine

Prof. Dr. Karl Broich, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Mia Diekow, Long COVID Deutschland (LCD)

PD Dr. Roland Elling, Universitätsklinikum Freiburg (UKF)

Benedikt Ewald, Deutscher Behindertensportverband (DBS)

Dr. Sabine Gehrke-Beck, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)

Dr. Antje Gottberg, GKV-Spitzenverband (GKV)

Dr. Brigitte Gross, Deutsche Rentenversicherung (DRV)

Dr. Jutta Hundertmark-Mayser, Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)

Dr. Stefan Hussy, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Vera Knieps, Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED)

Prof. Dr. Volker Köllner, Deutsche Rentenversicherung Bund Rehazentrum Seehof (DRV Rehazentrum Seehof)

Prof. Dr. Martin Korte, Technische Universität Braunschweig (TU Braunschweig)

Bernd Kronauer, Leiter der Geschäftsstelle der Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege

Prof. Dr. Clara Lehmann, Uniklinik Köln (UK Köln)

Elena Lierck, Nicht genesen Kids (NgK)

Karin Maag, Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Jasmin Maschke, Bundeskanzleramt (BKAmt)

Dr. Matthias Meergans, Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa)

Mareike Mitschele, NichtGenesen

Sebastian Musch, Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e.V.

Prof. Dr. Eva Peters, Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM)

Anja Piel, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

Judith Pirscher, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

PD Dr. Anett Reißhauer, Charité - Universitätsmedizin Berlin (Charité)

Dr. Giselle Sarganas Margolis, Robert Koch-Institut (RKI)

Prof. Dr. Lars Schaade, Robert-Koch-Institut (RKI)

Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen, Charité - Universitätsmedizin Berlin (Charité)

Prof. Dr. Bernhard Schieffer, Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM)

Dr. Rolf Schmachtenberg, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

Prof. Dr. Jochen Schmitt, Universitätsklinikum Dresden

Dr. Pablo Serrano, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPhD e.V.)

Prof. Dr. Christian P. Strassburg, Universitätsklinikum Bonn (UK Bonn)

Prof. Dr. Jörg Janne Veherschild, Universitätsklinikum Köln (UK Köln)

Dr. Susanne Wagenmann, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Dr. Teresia Widera, Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. (BAR e.V.)

Prof. Dr. Bernhard Wörmann, Charité - Universitätsmedizin Berlin (Charité)

Genel bakışa geri dön