Long COVID yuvarlak masa – Eylül 2023

Toplumda Long Covid-19'la nasıl başa çıkmamız gerektiği sorusu tıp, bilim, iş dünyası ve siyaseti ilgilendiriyor. Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach bu nedenle uzmanları ve etkilenenleri bir yuvarlak masaya davet edimiştir: 12 Eylül 2023'te hastalar, hasta temsilcileri, tedavi görevlileri, araştırmacılar, işverenler, sigortacılar ve siyasi liderler, hastaların bakımına ilişkin eylem ihtiyacını görüşmek üzere Berlin'de bir araya gelmiştir.

Kişiler bir daire şeklinde olan masalarda oturuyorlar

© Copyright: BMG

Long COVID Yuvarlak Masa - Eylül 2023

Federal Sağlık Bakanlığı'nın (BMG) Long COVID konulu ilk yuvarlak masa toplantısı, Almanya'daki Long COVID bakımının durumunu daha iyi anlamayı ve bakımı iyileştirmeye yönelik olası önlemleri tartışmayı amaçlamıştır. Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach, hastalığın etkilerinden etkilenen toplumun çeşitli kesimlerinden konukları davet etmiştir. Katılımcılar arasında hastalar, onları tedavi edenler, araştırmacılar, işverenler, sigorta şirketleri ve siyasi açıdan sorumlu kişiler vardı.

Etkinliğin başlangıcında iki uluslararası uzmanın yaptığı açılış konuşmasında Long COVID ile ilgili güncel bilimsel tartışma vurgulandı. Yale Üniversitesi (ABD) Tıp Fakültesi'nde İmmüno, Moleküler, Hücre ve Gelişim Biyolojisi alanında Sterling Profesörlüğü sahibi Prof. Akiko Iwasaki, olası nedenlere ilişkin araştırmaların mevcut durumu hakkında konuştu (ayrıca konuk makalesini de okuyabilirsiniz). Sebepleri tam olarak anlamak, etkili tedaviler geliştirmenin temelidir. İkinci açılış konuşmasını Solna'daki (İsveç) Karolinska Üniversite Hastanesi başhekimi Prof. Judith Bruchfeld yapmıştır. Long Covid-19 konusunda harekete geçilmesi gerektiğinin aciliyetini ve önemini net bir şekilde ortaya koymuş ve kendi tedavi çalışmalarının sonuçlarını sunmuştur.

Yuvarlak masanın ana odak noktası, Long COVID'den muzdarip olanların bakım durumuna ilişkin ortak görüş alışverişiydi. Tartışmaya Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach moderatörlük yapmıştır. Konuklar deneyimlerini paylaşarak konuyu farklı açılardan tartıştılar. Long COVID'in tedavi yolları, çocukların ve gençlerin nasıl etkilendiği, rehabilitasyonun önemi ve mesleki yeniden entegrasyonla ilgili sorular da dahil olmak üzere çok sayıda soru tartışılmıştır. Diğer tartışma konuları arasında bunları tedavi edenlerin karşılaştığı zorluklar, disiplinler arası araştırmaya duyulan ihtiyaç, araştırma sonuçlarının bakıma aktarılması ve tıbbi ürünlerle tedaviye ilişkin sorular yer almıştır.

Diyalog yoluyla önemli bilgiler edinilmiştir. Yuvarlak masa tartışmalarının sonuçları bir sonraki adımda dikkatle değerlendirilecek ve etkilenen gruplarla fikir alışverişi gelecekte de devam edecektir.

Yuvarlak masa toplantısının 12.09.2023 tarihli video özeti

Video uzunluğu 3:14 dk

Video özetine
Foto: Teilnehmer am Runden Tisch
Foto: Teilnehmer am Runden Tisch

Misafirlerin görüşleri

Yuvarlak masaya getirilen bakış açıları çok çeşitli olmuştur. Farklı deneyimleri yansıtmak amacıyla yuvarlak masa misafirlerinden bazılarının açıklamalarının yer aldığı videolar burada derlenmiştir. Videolardaki ifadeler katılımcıların kişisel görüşlerini temsil etmektedir. Bunlar hiçbir şekilde Federal Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerini temsil etmemektedir.

Dr. Markus Beier

Pratisyen Hekimler Birliği Federal Başkanı e. V.

Portraitfoto Markus Beier
Portraitfoto Markus Beier

Prof. Dr. Yasar Bilgin

Türk-Alman Sağlık Vakfı

Portraitfoto Yasar Bilgin
Portraitfoto Yasar Bilgin

Anke Brinkmann

Federal Personel Yöneticileri Birliği

Portraitfoto Anke Brinkmann
Portraitfoto Anke Brinkmann

Mia Diekow

Long COVID Almanya

Portraitfoto Mia Diekow
Portraitfoto Mia Diekow

Theodora Dimou

CoVeRSE Federal Birliği

Portraitfoto Theodora Dimou
Portraitfoto Theodora Dimou

Prof. Dr. Jürgen Graf

Almanya Üniversite Hastaneleri Birliği

Portraitfoto Jürgen Graf
Portraitfoto Jürgen Graf

Brigitte Gross

Alman Federal Emeklilik Sigortası

Portraitfoto  Brigitte Gross
Portraitfoto  Brigitte Gross

Prof. Dr. Volker Köllner

Alman Klinik Psikoterapi, Önleme ve Psikosomatik Rehabilitasyon Derneği

Portraitfoto Volker Köllner
Portraitfoto Volker Köllner

Christof Lawall

Alman Tıbbi Rehabilitasyon Derneği

Portraitfoto Christof Lawall
Portraitfoto Christof Lawall

Manfred Lucha (MdL)

Sosyal İşler, Sağlık ve Entegrasyon Bakanı (BW)

Portraitfoto Manfred Lucha
Portraitfoto Manfred Lucha

Karin Maag

Ortak Federal Komite

Portraitfoto Karin Maag
Portraitfoto Karin Maag

Prof. Dr. Andreas Meyer-Lindenberg

Alman Psikiyatri ve Psikoterapi, Psikosomatik ve Nöroloji Derneği

Portraitfoto Andreas Meyer-Lindenberg
Portraitfoto Andreas Meyer-Lindenberg

Sebastian Musch

Alman ME/CFS Derneği

Portraitfoto Sebastian Musch
Portraitfoto Sebastian Musch

Dr. Johannes Nießen

Federal Kamu Sağlığı Hizmeti Hekimleri Birliği

Portraitfoto Johannes Nießen
Portraitfoto Johannes Nießen

Ricarda Piepenhagen

"Nicht genesen" eylem grubunun kurucusu

Portraitfoto Ricarda Piepenhagen
Portraitfoto Ricarda Piepenhagen

Dr. Klaus Reinhardt

Alman Tabipler Birliği

Portraitfoto Klaus Reinhardt
Portraitfoto Klaus Reinhardt

Prof. Dr. Bernhard Schieffer

Giessen ve Marburg Üniversite Hastanesi

Portraitfoto  Bernhard Schieffer
Portraitfoto  Bernhard Schieffer

Prof. Dr. Martin Walter

Jena Üniversite Hastanesi Psikiyatri ve Psikoterapi Bölümü

Portraitfoto Martin Walter
Portraitfoto Martin Walter

Dr. Cornelia Werner

Pratisyen hekim, Erbach muayenehanesi

Portraitfoto Cornelia Werner
Portraitfoto Cornelia Werner